Recent Posts

Kinh tế khó khăn, lắm chuyện ngược đời !!

Kinh tế đất nước vẫn còn ngập chìm trong khó khăn với muôn vàn thử thách; hết tăng trưởng nóng, lạm phát… giờ đến nỗi lo kinh tế đình trệ, giảm phát. Cuộc sống trong vòng vây khó khăn này phát sinh lắm chuyện… ngược đời! Từ sau cơn sốt …

Read More »