SỬA CHỮA TẬN NƠI
200000Đ
/1 Thiết bị
Đơn giá tính nhân công sửa chữa cho 1 lỗi, không bao gồm các phát sinh sữa chữa thay thế khác
Title
Title
LẮP ĐẶT/ TRIỂN KHAI MỚI
400000Đ
/1 Thiết bị
Bao gồm nhân công đấu nối hiệu chình, đi dây lắp đặt 1 thiết bị mới.
Không bao gồm vật tư/ phụ kiện phát sinh
Title
Title
DỊCH VỤ KHÁC
...........
/1 Thiết bị
Tính theo giá thỏa thuận thực tế
Title
Title
Title