Blog Layout

Kể từ tháng 9 năm 2023, những trường hợp không được quyền sang nhượng sổ đỏ, sổ hồng

Sang tên Sổ đỏ là cách sang tên phổ biến trong quá trình ghi nhận những biến động trong quá trình chuyển nhượng, cấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nếu người mua, người được nhận thuộc nhóm đối tượng không được phép mua, nhận tặng cho quyền sử dụng …

Read More »