Công ty Cổ phần SLS có quan hệ chặt chẽ với nhiều đối tác là các nhà sản xuất, phân phối các thiết bị trong lĩnh vự anh ninh nên đang cung cấp rất nhiều sản phẩm có chất lượng và tính tiện ích cao. Công ty cũng cung cấp các giải phải an ninh phù hợp theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Danh sách sản phẩm